Wanneperveen

Wanneperveen (gemeente Steenwijkerland) kenmerkt zich door lintbebouwing langs de Veneweg. De basisvoorzieningen (enkele dagwinkels) concentreren zich in het midden van het dorp. In totaal wonen er ruim 1.600 mensen, waarvan zich bijna een kwart laat huisvesten in één van de 157 woningen van ons. Een belangrijke functie vervult het wooncentrum voor senioren dat door Wetland Wonen wordt verhuurd. Hier wordt ook zorg op maat verleend aan die bewoners die daarvoor geïndiceerd zijn. Voor de inwoners van Wanneperveen vervult Meppel een belangrijke rol als het gaat om winkel- en andere voorzieningen.

Winkels voor dagelijkse boodschappen ja
Overig winkelaanbod +
Dorps, Wijk/Buurtcentum ja
Sportaccommodaties 2
Culturele voorzieningen 1
Horecagelegenheden +
Bushalte ja
Kinderopvang / Peuterspeelzaal ja
Basisscholen 2
Huisarts / Huisartsenpost nee
Woonzorgvoorzieningen ja
Overige medische voorzieningen +

Woningbezit

Nieuws